Träff under stjärnorna

Årets TUS är på datumen 24 till och med den 25 augusti. Årets tema kommer att behandla solen i alla dess former. Huvudföredraget kommer att hållas av Dan Kiselman från Kungliga Vetenskapsakademins institut för solfysik. Titeln kommer att vara "Solen i närbild" Vi välkomnar även kortare bidrag som behandlar solen med fokus på Venuspassagen. Ta gärna med dig bilder för visning. I övrigt kommer det visas upp astronomiska modeller och föremål, samt kommer firman Astrosweden att närvara med möjlighet till inköp av astronomiska föremål, kikare mm. Även kommer Sagitta pedagog till oss med sina modeller och vetenskapliga åskådningsobjekt. Vi kommer även i år att ha ett tält anordnat där plats finns för försäljningen. Det finns även möjlighet att boka bord för medhavda teleskop, mm för försäljning.

Café Gastronomen har även i år öppet under träffen, med möjlighet till enklare förtäring som kaffe, mackor, korv mm.

Anmälan till träffen göres enklast genom att anmäla sig i förväg genom inbetalning av träffkostnaden om 100 kronor på klubbens bankgiro 5669-1918. Det går även att komma, och betala på plats. För supén önskar vi föranmälning, på grund av det begränsade antalet platser. Föranmälan till supén, vilken även i år kostar 170 kronor kan även också göras genom inbetalning till klubbens bankgiro. Vid inbetalning och anmälan vänligen ange vem anmälan avser, samt även om deltagande i supén önskas. Givetvis kan även anmälan göras genom e-post till Sören Persson. s.persson@mac.com eller telefon 0706849898.

Med förhoppning om en trevlig träff önskar vi på Mariestads Astronomiska Klubb er välkomna till årets TUS.