Om Mariestads Astronomiska Klubb

Mariestads Astronomiska Klubb eller förkortat MAK har sitt säte i Mariestads kommun på landet i Trankärr, en del av Lugnås. Klubben bildades 1978 av ett antal astronomiintresserade omkring det observatorium som höll på att byggas av Rune Fogelquist och andra intresserade. MAK äger och driver Bifrostobservatoriet, http://bifrostobservatoriet.se sedan dess. Observatoriet har genom årens gång blivit utbyggt med olika kupoler, föreläsningssal, observationsplattform mm. Klubbens verksamhet inriktar sig på observationer med våra teleskop, programkvällar, samt publik verksamhet i form av visningar, öppet hus, föreläsningar både på Bifrost och på andra ställen.