Månadsmöte

Hej alla, nu när det börjat lugna sig på Coronafronten bör vi kunna återuppta mötesverksamheten. Denna börjar måndagen den 7 mars kl 19 på Bifrostobservatoriet, där Werner Herthnek kommer att hålla föredraget: 20 fakta om Mars. I vanlig ordning kommer det finnas fika. Då pandemin ej helt gått över förutsätter vi att ni ej kommer om ni har symptom som kan tyda på förkylning eller något annat.

Välkomna till Bifrostobservatoriet önskar vi på MAK.