Astrosweden och Sagitta

Vi kan meddela att på lördagen så får vi besök av Astrosweden från Skara och Sagitta pedagog från Mariestad vilka kommer ha astronomisk och annan utrustning till salu för de som är intresserade. Det finns också möjlighet att åka till Skara och besöka Astrosweden, vilka kommer ha öppet under dagen.

Program för träff under stjärnorna

Hej nu har vi kommit lite närmare datumet för årets träff.

För de som ej har anmält sig, speciellt för supén så finns det fortfarande möjlighet att göra detta. Man kan givetvis även välja att dyka upp och betala på plats, men då kan vi inte lova plats på supén.

Träffen går av stapeln den 2 till 3 september, men det kommer att vara möjligt att komma tidigare för den som önskar. Vi kommer att ha folk på plats redan på måndagen, och många brukar komma redan på onsdagen, speciellt om vädret är gynnsamt, då observationer under vår mörka himmel kan påbörjas.

Det formella programmet börjar med en samling kl 18 fredagen, då Staffan Forsell kommer hålla ett föredrag titulerat: Meteorologin genomsyrar allt.

Lördagen så är vi på plats från kl 10 cirka och då finns det möjlighet att träffas för att fika, mm. Det brukar också vara en del försäljning från våra deltagare av böcker, astronomisk utrustning, mm.

Kl 13 så samlas vi för att lyssna på kortare föredrag från våra deltagare. Det brukar vara vitt skilda ämnen och mycket intressanta ämnen som behandlas.

Kl 15 så kommer Professor Bengt Gustafsson, Uppsala att hålla ett föredrag med namnet:

Kolets märkliga ursprung.

Efter detta kommer 16:45 Anders Wettergren, Norrköping hålla föredrag om någon intressant stjärnbild, vilken brukar presenteras när föredraget börjar.

När Anders Wettergren är klar vidtar förberedelser inför supén som blir kl 19:30, och därefter om vädret tillåter så kommer det att bli observationer kvällen och natten som kommer.

Café Gastronomen kommer att hålla öppet under träffen för den som önskar fika, annan lättare förtäring mm.

Mycket välkomna önskar vi på Mariestads astronomiska klubb.