Träff under stjärnorna

Hej alla följare av vår hemsida.

Ni har säkert undrat om vi kommer att hålla någon träff under stjärnorna i år och när den i så fall kommer att gå av stapeln. Resultatet av våra överväganden är att vi kommer att ha en träff första helgen i september, alltså den 3 till och med den 4 september, fastän i begränsad omfattning. Vi kommer att ha observatoriet öppet för besök under dessa dagar samt i viss mån veckan innan. Vi kommer att ha några begränsade föredrag, bland annat har Anders Wettergren aviserat ankomst, det kan bli fler men vi har inte möjlighet att ta in så många i föreläsningssalen som förut. Kaffeservering av begränsad omfattning kommer vi ha. Vi kommer dock inte ha någon supé på kvällen. Allt detta kan ändras om Coronaläget ändras till det bättre eller sämre fram till dess. Därför önskar vi att om ni vill anmäla ankomst gör detta till undertecknads mejl: s.persson@mac.com och betalar ej in något i förväg.

Avgift för träffen är som vanligt 100 kr per person och betalas på plats via swish eller kontant. Vi förutsätter att ni endast kommer om ni är fria från coronaliknande symptom och håller avstånd enligt rekommendationer från relevanta myndigheter.