Astrosweden och Sagitta

Vi kan meddela att på lördagen så får vi besök av Astrosweden från Skara och Sagitta pedagog från Mariestad vilka kommer ha astronomisk och annan utrustning till salu för de som är intresserade. Det finns också möjlighet att åka till Skara och besöka Astrosweden, vilka kommer ha öppet under dagen.

Program för träff under stjärnorna

Hej nu har vi kommit lite närmare datumet för årets träff.

För de som ej har anmält sig, speciellt för supén så finns det fortfarande möjlighet att göra detta. Man kan givetvis även välja att dyka upp och betala på plats, men då kan vi inte lova plats på supén.

Träffen går av stapeln den 2 till 3 september, men det kommer att vara möjligt att komma tidigare för den som önskar. Vi kommer att ha folk på plats redan på måndagen, och många brukar komma redan på onsdagen, speciellt om vädret är gynnsamt, då observationer under vår mörka himmel kan påbörjas.

Det formella programmet börjar med en samling kl 18 fredagen, då Staffan Forsell kommer hålla ett föredrag titulerat: Meteorologin genomsyrar allt.

Lördagen så är vi på plats från kl 10 cirka och då finns det möjlighet att träffas för att fika, mm. Det brukar också vara en del försäljning från våra deltagare av böcker, astronomisk utrustning, mm.

Kl 13 så samlas vi för att lyssna på kortare föredrag från våra deltagare. Det brukar vara vitt skilda ämnen och mycket intressanta ämnen som behandlas.

Kl 15 så kommer Professor Bengt Gustafsson, Uppsala att hålla ett föredrag med namnet:

Kolets märkliga ursprung.

Efter detta kommer 16:45 Anders Wettergren, Norrköping hålla föredrag om någon intressant stjärnbild, vilken brukar presenteras när föredraget börjar.

När Anders Wettergren är klar vidtar förberedelser inför supén som blir kl 19:30, och därefter om vädret tillåter så kommer det att bli observationer kvällen och natten som kommer.

Café Gastronomen kommer att hålla öppet under träffen för den som önskar fika, annan lättare förtäring mm.

Mycket välkomna önskar vi på Mariestads astronomiska klubb.

Träff under stjärnorna 2022.

Träffen kommer att hållas helgen 2 till och med 4 september, alltså en vecka efter träffen på Öland. Vi har redan ett antal intressanta föredragshållare på gång. Vi kommer i vanlig ordning att ha vårat café öppet under träffen med fika, osv. Supén kommer att avlöpa på kvällen i vanlig ordning.

Vi har fått ett antal intressanta föredragshållare också:

Anders Wettergren, Norrköping kommer att presentera en stjärnbild.

Rebecca Forsberg, Universums arkeologi.

Johan Forsell, vatten i kosmos.

Bengt Gustavsson, Uppsala

samt

Staffan Forsell, FD meteorolog vid flygvapnet.

Om ni vill anmäla er till träffen går det bra att anmäla sig till Sören Persson, telefon 0706849898 eller mejl s.persson@mac.com. Man kan även anmäla sig genom att betala in avgift till vårt bankgiro 5669-1918. Avgift för träffen är oförändrat 100 kronor, men supén har vi nödgats höja priset på till 200 kronor. Vi önskar att ni som kommer att vilja vara med på supén senast anmäler detta måndagen den 29 augusti för att kunna i tid meddela antalet till cateringfirman som vi anlitar.

Ange i er eventuella anmälan om supé önskas eller om något övrigt önskas.

Välkomna till MAK och vår träff under stjärnorna i höst.

Månadsmöte

Den 2 maj 2022 har vi maj månads månadsmöte ute på Bifrostobservatoriet.

Mötet börjar kl 19 och Gunnar Sporrong från Skara håller föredrag om

Jordens storskaliga geologi:

Från tektonisk aktivitet till kollisionssoner. Från kärnreaktioner till vulkanutbrott. Från sedimentation till hotspots.

Välkomna till ett intressant föredrag i maj.

Det kommer finnas enklare fika för den som är hågad.

Välkomna önskar vi på MAK

Månadsmöte

Hej alla, nu när det börjat lugna sig på Coronafronten bör vi kunna återuppta mötesverksamheten. Denna börjar måndagen den 7 mars kl 19 på Bifrostobservatoriet, där Werner Herthnek kommer att hålla föredraget: 20 fakta om Mars. I vanlig ordning kommer det finnas fika. Då pandemin ej helt gått över förutsätter vi att ni ej kommer om ni har symptom som kan tyda på förkylning eller något annat.

Välkomna till Bifrostobservatoriet önskar vi på MAK.

Månadsmöte

Hej den första måndagen i november, alltså den första november kommer vi ha ett månadsmöte ute på Bifrostobservatoriet. Mötet börjar kl 19 och på kvällen kommer vår medlem Werner Herthnek att hålla föredrag om ESO´s nya teleskop ELT, som för närvarande är under konstruktion. Det kommer finnas fika för den som är hågad.

Välkomna önskar vi på Mariestads astronomiska klubb.

Astronomins dag och natt

I samband med rikstäckande evenemanget astronomins dag och natt håller vi på MAK öppet hus på kvällen den 25 september från kl 18:30 till sent. Kom och bese anläggningen, titta i teleskopen samt träffa oss under kvällen. Vid dåligt väder håller Sören Persson föredrag om universums byggnad. Välkomna

Träff under stjärnorna

Hej alla följare av vår hemsida.

Ni har säkert undrat om vi kommer att hålla någon träff under stjärnorna i år och när den i så fall kommer att gå av stapeln. Resultatet av våra överväganden är att vi kommer att ha en träff första helgen i september, alltså den 3 till och med den 4 september, fastän i begränsad omfattning. Vi kommer att ha observatoriet öppet för besök under dessa dagar samt i viss mån veckan innan. Vi kommer att ha några begränsade föredrag, bland annat har Anders Wettergren aviserat ankomst, det kan bli fler men vi har inte möjlighet att ta in så många i föreläsningssalen som förut. Kaffeservering av begränsad omfattning kommer vi ha. Vi kommer dock inte ha någon supé på kvällen. Allt detta kan ändras om Coronaläget ändras till det bättre eller sämre fram till dess. Därför önskar vi att om ni vill anmäla ankomst gör detta till undertecknads mejl: s.persson@mac.com och betalar ej in något i förväg.

Avgift för träffen är som vanligt 100 kr per person och betalas på plats via swish eller kontant. Vi förutsätter att ni endast kommer om ni är fria från coronaliknande symptom och håller avstånd enligt rekommendationer från relevanta myndigheter.

Månadsmöte

Vi kommer nu på måndagen den 2 november ha ett månadsmöte ute på Bifrostobservatoriet. Werner Herthnek kommer hålla ett föredrag om planeten Mars, vilken är väldigt aktuell genom att den för närvarande är väl synlig på natten. Givetvis vill vi att ni ej kommer om ni är sjuka eller tillhör någon grupp med förhöjd risk och att ni håller avstånd om ni dyker upp.

Fika blir i enklare form med kaffe och kakor.

Välkomna.